Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obecné výrazy Karate

29. 1. 2018
1 » iči 6 » roku
2 » ni 7 » siči
3 » san 8 » hači
4 » či 9 » kju
5 » go 10 » džu

 

Povely

Yame » přerušit akci, činnost
Yoi » výchozí postoj při cvičení technik, kumite
Rei » poklonění se (pozdrav)
Seiza » sed na patách (sedněte si)
Seiza Rei » poklonění se v sedě
Kamaete » zaujmout nějaké držení těla
Mawate » otočte se
Mokuso » meditace, soustředění
Mokuso Yame » konec meditace,soustředění
Kiricu » zvedněte se, stoupněte si
Jime » začněte

 

Obecné výrazy

Dan » mistrovský stupeň
Dojo » tělocvična, cvičební místnost
Gedan » spodní pásmo (od pasu dolů)
Chudan » střední pásmo (od krku do pasu)
Jodan » horní pásmo (hlava)
Ipon » bod
Wazaari »
Karate Gi » oblek na karate (kimono)
Karate Ka » cvičenec karate
Kara Te Do » cesta prázdné ruky
Kiai » bojový výkřik
Kihon » základní škola technik
Kyu » žákovský stupeň
Mae » vpřed
Ushiro » vzad
Migi » pravý
Hidari » levý
Yoko » do strany
Rei » pozdrav
Sensei ni rei » pozdrav při nástupu před a po tréninku
Otagei ni rei » pozdrav dvou cvičenců navzájem
Shomen ni rei » pozdrav při vstupu do Dojo a odchodu z něj
Šinzen ni rei » pozdrav místu tradic
Šinpai ni rei » pozdrav rozhodčímu
Shotokan » směr Karate založený G. Funakoshim
Tatami » tréninková žíněnka, rohož
Tameshi wari » přerážecí a drtící techniky
Ryu » škola (směr) karate - např. Shotokan, Goju Ryu, Wado ryu
Obi » pásek ke Karate
Randori » volný boj
Makiwara » sloup, deska s pružnou plochou pro trénink úderů a kopů

 

Úderové plochy

Empi » loket
Haito » ukazováková hrana ruky
Hiza » koleno
Kakato » pata
Koši » bříška prstů na noze
Nukite » špičky prstů ruky (kopí)
Seiken » první dva klouby pěsti
Shuto » malíková hrana ruky
Sokuto » malíková hrana nohy
Tetsui » spodní strana pěsti (kladivo)
Ude » předloktí
Uraken » horní strana prvních dvou kloubů pěsti

 

Postoje

Dači » postoje
Zenkutsu Dači » přední noha pokrčená do pravého úhlu, zadní noha napnutá, nohy od sebe na šířku ramen.
Kiba Dači » postoj jezdce - nohy do stran na 2 šířky ramen, pokrčené do pravého úhlu.
Kokotsu Dači » přední noha (mírně pokrčená) směřuje vpřed, zadní noha je pokrčená, chodidlo směřuje do strany. Váha je ze 70% na zadní noze.

 

Údery

Waza » technika, způsob, umění
Cuki Waza » údery po přímce
Gyaku Cuki » různostranný úder (jedna noha vykročí, opačná ruka udeří)
Oi Cuki » stejnostranný úder
Uči waza » švihové údery po oblouku
Empi uči » švihové obloukové údery loktem

 

Kopy

Geri Waza » kopy
Mae Geri Ke Komi » kop vpřed (protlačení)
Mae Geri Ke Age » kop vpřed (švihově)
Mawaši Geri » obloukový kop ze strany
Yoko Geri Ke Komi » kop stranou po přímce (protlačení)
Yoko Geri Ke Age » kop stranou obloukem (švihově)

 

Kryty

Jime Waza » škrcení
Tobi Waza » techniky ve výskoku
Uke Waza » kryty
Age Uke » kryt horního pásma
Soto Uke » kryt středního (horního) pásma obloukem dovnitř
Uči Uke » kryt středního (horního) pásma obloukem ven
Šuto Uke » kryt malíkovou hranou ruky (Šuto)
Gedan Barai » kryt spodního pásma
Ukemi Waza » pády

DOJUKUN

一、人格 完成に 努める こと
Zaprvé, usiluj o zdokonalení charakteru.

一、誠の道を守ること
Zaprvé, braň cestu pravdy.

一、努力の精神を養うこと
Zaprvé, rozvíjej ducha úsilí.

一、礼儀を重んずること
Zaprvé, buď zdvořilý k ostatním.

一、血気の勇を戒むること
Zaprvé, vyvaruj se násilného chování.

Každé pravidlo je uváděno výrazem "zaprvé" záměrně. Jedná se o podtržení stejné důležitosti všech pravidel.

Více v menu na oblíbených odkazech - Obecné výrazy Karate, nebo na níže uvedeném web odkaze.

http://www.ktkjicin.wz.cz/pages/karate.php?stranka=slovnik#vse

 

FB_IMG_1474256051809.jpg

FB_IMG_1474398483455.jpg

FB_IMG_1476763515421.jpg

FB_IMG_1476763518955.jpg

FB_IMG_1476763521994.jpg

FB_IMG_1476763525587.jpg

FB_IMG_1476763528986.jpg

FB_IMG_1476763532249.jpg 

fb_img_1474222740522.jpgfb_img_1474256051809.jpg

 

fb_img_1474398483455.jpg

fb_img_1476763515421.jpgfb_img_1476763518955.jpgfb_img_1476763521994.jpgfb_img_1476763528986.jpgfb_img_1476763532249.jpg